Vårt mål er å skape et best mulig prosjekt/ byggearbeid for byggherren/ tiltakshaveren, innenfor avtalte økonomiske rammer.  

ProBygg – Prosjektstyring Bygg & Våtrom AS

Informasjon

Planlegger du byggearbeider som rehabilitering, vedlikehold eller nybygg?

Vi er din rådgiver / byggkonsulent / prosjektleder og står på din side i byggesaken, fra de første utredninger og planer om byggearbeid til alle arbeider er ferdigstilt.

ProBygg er et prosjekt- og byggelederfirma som hjelper deg med å planlegge byggearbeidene, få godkjennelse i forhold til offentlige bygningsmyndigheter, innhente gunstige tilbud fra entreprenører eller andre, utarbeide kontraktsdokumenter, få byggesaken utført innenfor avtalte rammer mht. teknisk kvalitet, økonomi, fremdrift, helse/ miljø/ sikkerhet m.m. Vi hjelper deg også med å utføre tekniske tilstandsundersøkelser, vedlikeholdsplaner, vurdering og tiltak mot byggefeil o.l.

ProBygg tilbyr byggherren/ tiltakshaveren et skreddersydd opplegg og leder planleggingen og gjennomføringen av byggearbeider. Vi bistår byggherrer fra planleggingen starter til nøkkelferdig bygg. Rehabilitering av boligselskaper er vårt spesialfelt, bl.a. rørutskifting og våtromsrehabilitering, fasaderehabilitering, takarbeider og loftsombygging, balkonger med eller uten innglassing, dreneringsarbeider.

ProBygg har samarbeid med andre dyktige selskap innen fagene VVS og elektro. Vi har kompetanse og kapasitet til å gå inn som din rådgiver og kontrollør i alle typer byggearbeider.

Selskapet ble stiftet i 2001.

Bisnode AAA
Bisnode AAA

Bisnodes anerkjente AAA-ratingsystem er etkunnskapsbasert ekspertsystem som er laget for åfå en enhetlig kredittvurdering av norske foretak.  

Bisnode AAA

Bisnodes anerkjente AAA-ratingsystem er etkunnskapsbasert ekspertsystem som er laget for åfå en enhetlig kredittvurdering av norske foretak.  

Fasadeoppussing / fasaderehabilitering

Fasadeoppussing av pussede flater, på gamle bygårder eller fasader av nyere dato. Alt fra antikvarisk til moderne behandling. Evt. tilleggsisolering og nye fasadekledninger.

Balkonger

Rehabilitering av de gamle balkongene, eller bygging av nye. Med eller uten åpningsbar innglassing.

Rørutskifting / våtromsrehabilitering

Utskifting av rør gjennom bad medfører vanligvis rehabilitering av badet. God planlegging er avgjørende for at du skal bli fornøyd. Innv. rehabilitering av avløpsrør kan vurderes.    

Loftsutbygging

Noe av det viktigste man må tenke på når man skal bygge ut et loft er å sikre at alle krav som stilles til en god bolig er ivaretatt. Ikke minst gjelder dette brann- og rømningssikkerhet. 

Dreneringsarbeider

Utbedring av drenering rundt boligblokker ved utvendig oppgraving og nye drensrør og gode tilbakefyllingsmasser mot grunnmur. Evt. kombinert med utv. tilleggsisolering.     

Betongrehabilitering

Betongrehabilitering og overflatebehandling av fasader, balkonger, parkeringshus m.m.

Takarbeider

Omtekking /omlegging av alle typer tak, med eller uten tilleggsisolering.

Med mer..

Ta kontakt med oss ved spørsmål eller ønsker befaring.

Tjenester:

Om oss

 • Generell kontraktsrådgivning og byggeadministrasjon i byggesaker. Byggherreombud   
 • Prosjektledelse / byggeledelse / prosjektstyring av alle aktuelle parter i byggesaken, fra tidlig planlegging frem til ferdigstilt bygg. Tett oppfølging med prosjekt- og byggeledelse i byggefasen
 • Kontrahering av aktuelle konsulenter, f. eks. arkitekt, byggstatiker (konsulent for dimensjonering av bærekonstruksjoner) m.m.
 • Prosjekteringsledelse
 • Utarbeidelse av anbudsgrunnlag (kravspesifikasjoner), arrangere anbudskonkurranser blant entreprenører, anbudsevaluering/ anbudsinnstilling
 • Kontrahering av entreprenører og leverandører
 • Avklaring og godkjennelse i forhold til bygningsmyndighetene (kommunale og statlige bestemmelser)
 • Tett oppfølging / kontroll av byggearbeidene i byggefasen
 • Tvistebistand mellom parter i byggesaker (der ProBygg ikke tidligere har vært engasjert)
 • Tilstandsvurdering / tilstandskontroll og/eller detaljerte forprosjekter for boligselskap, med og uten støtte fra Husbanken   
 • Vedlikeholdsplanlegging (vedlikeholdsplan / vedlikeholdsrapport) 
 • Skadevurdering og forslag til utbedringer
 • Våre ytelser dokumenteres med rapport til oppdragsgiveren, etter avtale    

Prosjekter

Storgården Borettslag

Storgården Borettslag, Oslo, 551 leil. Rørutskifting og rehabilitering av bad 

Åsenbygg Borettslag

 Åsenbygg Borettslag, Oslo, 64 leil. Rørutskifting og rehabilitering av bad 

Borettslaget Geitmyrsveien 31

Borettslaget Geitmyrsveien 31, Oslo. Fasadeoppussing og rehab. av tak

Sameiet Austadveien 91-105

Sameiet Austadveien 91-105, Drammen: Nye fasader og balkonger 

Sameiet Michelets vei 25-27

Sameiet Michelets vei 25-27, Bærum: Nye fasader og balkonger. Delvis nye vinduer    

Sameiet Stengt. 11

Sameiet Stengt. 11, Oslo: 18 leil. Rørutskifting og våtromsrehabilitering

Halden Borettslag

Halden Borettslag, Hønefoss: Nye balkonger    

Bjerregaardsgt. 58 AS

Bjerregaardsgt. 58 AS, Oslo: Fasadeoppussing    

Sameiet Hegdehaugsveien 36

Sameiet Hegdehaugsveien 36, Oslo: Nye fasader, delvis nye vinduer    

Morgenbøen Borettslag

Morgenbøen Borettslag, Hønefoss: Nye fasader og balkonger 

Sameiet Akersgaten 25

Sameiet Akersgaten 25, Oslo: Rørutskifting og våtromsrehabilitering, oppussing av fasader og balkonger  

Unibo Sameie

Unibo Sameie, Oslo: Nye fasader, vinduer og balkonger 

Sameiet Ragna Nielsens vei 30

Sameiet Ragna Nielsens vei 30, Oslo: Nye fasader og balkonger  

Sandbekken Borettslag

Sandbekken Borettslag, Rælingen: Nye balkonger med innglassing

Karilia Borettslag

Karilia Borettslag, Oslo: Nye balkonger med vinduer og balkongdører    

Sameiet Haukåsen IV

Sameiet Haukåsen IV, Oslo: Nye balkonger med innglassing

Bogerudsletta Borettslag

Bogerudsletta Borettslag, Oslo: Nye loft m/ skråtak oppå tidligere flate tak 

Referanseliste

REFERANSELISTE FOR PROBYGG AS SOM PROSJEKTLEDER / BYGGELEDER

           

1. Borettslaget Geitmyrsveien 31. Prosjektkostnad kr. 2,2 mill.

Fasadeoppussing av bygård. Anbuds- og byggefase. Ferdigstilt i juli 2002.

2. Lilleberg borettslag Prosjektkostnad kr.56 mill.

 Utskifting av vann- og avløpsledninger, våtromsrehabilitering. 373 leiligheter. 

Forprosjekt, anbudsfase og byggefase er gjennomført. Ferdigstilt i aug. 2003.

3. Borettslaget Toftes gt. 26. Prosjektkostnad kr. 0,5 mill.

Fasadeoppussing av bygård. Anbuds- og byggefase. Ferdigstilt i mai 2003.

4. Byggveien borettslag Prosjektkostnad kr. 24 mill.

Utskifting av vann- og avløpsledninger, våtromsrehabilitering. 148 leiligheter.

Forprosjekt, anbudsfase og byggefase er gjennomført. Ferdigstilt i april 2004.

5. Storgården Borettslag Prosjektkostnad kr. 95 mill.

Utskifting av vann- og avløpsledninger, våtromsrehabilitering. 551 leiligheter.

Byggestart i aug. 2002, ferdigstilt i desember 2007.

6. Sameiet Ragna Nielsens vei 30. Prosjektkostnad kr. 8,5 mill.

Fasadeombygging/ totalrenovering, balkongutvidelser og trapperomsoppussing. 38 leiligheter.

Anbuds- og byggefase. Ferdigstilt i aug. 2003.

7. Sameiet Akersbakken 25 AB. Prosjektkostnad kr. 1,5 mill

Fasadeoppussing og takrenovering. 27 leiligheter.

Forprosjekt, anbuds- og byggefase er gjennomført. Ferdigstilt i sept. 2004.

8. Alingsåsveien Borettslag. Prosjektkostnad kr. 46,2 mill.

Nye balkonger m/ innglassing. 295 leiligheter.

Anbuds- og byggefase. Ferdigstilt i november 2004.

9. Sameiet Hertug Skulesgt. 15. Prosjektkostnad kr. 10 mill.

Utskifting av vann- og avløpsledninger, våtromsrehabilitering. 55 leiligheter.

Kontraherings- og byggefase er gjennomført, ferdigstilt i des. 2004.

10. Kampen Terrasse Borettslag. Prosjektkostnad kr. 10,6 mill.

Utskifting av vann- og avløpsledninger, våtromsrehabilitering. 68 leiligheter.

Forprosjekt, anbuds- og byggefase er gjennomført. Ferdigstilt i september 2005.

11. Sameiet Bjerregaardsgt. 58. Prosjektkostnad kr. 2,2 mill.

Fasadeoppussing av gammel bygård. 24 leiligheter.

Anbuds- / kontraherings- og byggefase gjennomført i 2004. Ferdigstilt i juli 2005.

12. Godlia Borettslag. Prosjektkostnad kr. 42,1 mill.

Nye balkonger m/ innglassing. 344 leiligheter. Anbuds- og byggefase. Ferdigstilt i juni 2005.

13. Nylænde Borettslag Prosjektkostnad kr. 49 mill.

Utskifting av vann- og avløpsledninger, våtromsrehabilitering. 368 leiligheter.

Forprosjekt, anbuds- og byggefase er gjennomført. Ferdigstilt i november 2005.

14. Sandbekken Borettslag I –II. Prosjektkostnad kr. 39,0 mill.

Nye balkonger m/ innglassing. 284 leiligheter. Kontraherings- og byggefase. Ferdigstilt i desember 2005.

15. Kolås Boligsameie. Prosjektkostnad kr. 38,7 mill.

Utskifting av fasader, dører/ vinduer m.m. Nye balkonger m/ innglassing. Totalsanering av alt ”eksteriør”. 108 leiligheter. Forprosjekt, anbuds- og byggefase er gjennomført. Ferdigstilt i juli 2006.

16. Kolsrud AS. Prosjektkostnad kr. 26,4 mill.

Utskifting av vann- og avløpsledninger, våtromsrehabilitering. 176 leiligheter.

Forprosjekt, anbudsfase og kontraherings- og byggefase er gjennomført. Ferdigstilt i november 2006.

17. Steinspranget Borettslag. Prosjektkostnad kr. 3,9 mill.

Oppussing av vinduer og balkonger. Delvis oppussing av fasader. 270 leiligheter.

Anbuds- og byggefase er gjennomført. Ferdigstilt våren 2007.

18. Sameiet Hegdehaugsveien 36. Prosjektkostnad kr. 7 mill.

Betongrehabilitering og oppussing av fasader, vinduer og balkonger. Utskifting av en del vinduer og dører. 54 leiligheter og 35 forretningslokaler. Anbuds- og byggefase er gjennomført. Ferdigstilt våren 2008.

19. Bjerkedalen Borettslag. Prosjektkostnad kr. 46 mill.

Utskifting av vann- og avløpsledninger, våtromsrehabilitering. 290 leiligheter.

Forprosjekt, anbuds- /kontraherings- og byggefase er gjennomført. Ferdigstilt i november 2008.

20. Karilia Borettslag. Prosjektkostnad kr. 16 mill.

Nye balkonger m/ innglassing, nye fasadefelt. 80 leiligheter.

Forprosjekt og anbuds- / kontraherings- og byggefase er gjennomført. Ferdigstilt i april 2009.

21. Morgenbøen Borettslag, Hønefoss. Prosjektkostnad kr. 15,2 mill.

Nye balkonger m/ innglassing, nye fasadefelt. 55 leiligheter.

Anbuds- / kontraherings- og byggefase er gjennomført. Ferdigstilt i april 2009.

22. Etterstad Øst Borettslag. Prosjektkostnad kr. 24 mill.

Utskifting av vann- og avløpsledninger, våtromsrehabilitering. 108 leiligheter.

Prosjektet ble overtatt etter annen konsulent.

Anbuds-, kontraherings- og byggefase er gjennomført. Ferdigstilt i mai 2009.

23. Godlia Borettslag. Prosjektkostnad kr. 8,4 mill.

Tilleggsisolering og omtekking av alle yttertak, inkl. nye beslag.

Anbuds-, kontraherings- og byggefase er gjennomført. Ferdigstilt i november 2009.

24. Framnes og Framneshøgda Borettslag, Narvik. Prosjektkostnad kr. 4,3 mill.

Nye balkonger m/ innglassing, 28 leiligheter for de to borettslagene.

Forprosjekt, kontraherings- og byggefase er gjennomført. Ferdigstillelse i desember 2009.

25. Boligsameiet Michelets vei 21-23, Bærum. Prosjektkostnad kr. 5,3 mill.

Oppussing av fasader, utskifting av fasadekledning på gavler, betongrehabilitering av balkonger, nye balkongrekkverk. Totalsanering av alt ”eksteriør”. 38 leiligheter.

Forprosjekt, anbuds- og byggefase gjennomført. Ferdigstilt i november 2010.

26. AS Luftforsvarets Byggelag. Prosjektkostnad kr. 15,5 mill.

Utskifting av vinduer og leilighetsinngangsdører, oppussing av fasader og omtekking av tak på høyblokk. 162 leil. + 12 hybler.

Forprosjekt, anbudsfase og kontraherings- og byggefase er gjennomført. Ferdigstilt i mai 2011.

27. Gamle Kjelsåsvei 50 AS. Prosjektkostnad kr. 5 mill.

Nytt parkeringsanlegg med underjordiske garasjer, oppussing av balkonger, nye rekkverk. og andre utvendige arbeider. Leiligheter og næringslokaler.

Kontraherings- og byggefase er gjennomført. Ferdigstilt i juli 2010.

28. BS Haukåsen IV. Prosjektkostnad kr. 31,3 mill.

Nye balkonger m/ innglassing veid opp mot fortsatt vedlikehold av balkongene. 170 leiligheter.

Forprosjekt, kontraherings- og byggefase er gjennomført. Ferdigstilt i oktober 2010.

29. Sameiet Gamleveien 15, Ski. Prosjektkostnad kr. 3,6 mill.

Nye balkonger. 18 leiligheter.

Forprosjekt, kontraherings- og byggefase er gjennomført. Ferdigstilt i juni 2011.

30. Unibo Sameie. Prosjektkostnad ca. kr. 20 mill.

Nye fasader. 60 leiligheter.

Forprosjekt, anbuds- / kontraherings- og byggefase er gjennomført. Ferdigstilt i august 2013.

31. Halden Borettslag. Prosjektkostnad ca. kr. 13 mill.

Nye balkonger m/ fasadetilpasninger. 60 leiligheter.

Forprosjekt, kontraherings- og byggefase er gjennomført. Ferdigstilt i desember 2011.

32. Bogerudsletta Borettslag. Prosjektkostnad ca. kr. 42 mill.

Nye saltak m/ loft over opprinnelige pulttak. 56 leiligheter.

Kontraherings- og byggefase er gjennomført. Ferdigstilt i desember 2012.

33. Sameiet Michelets vei 25-27. Prosjektkostnad ca. kr. 14 mill.

Nye fasader og balkonger. 55 leiligheter.

Forprosjekt, kontraherings- og byggefase er gjennomført. Ferdigstilt i august 2012.

34. Sameiet Theresesgt. 3 c-f. Prosjektkostnad ca. kr. 2,3 mill.

Gammel bygård. Nye balkonger av gammel type, 21 stk.

Kontraherings- og byggefase er gjennomført. Ferdigstilt i juli 2012.

35. Sameiet Sørligt. 40/44/46. Prosjektkostnad ca. kr. 4,8 mill.

Fasadeoppussing av gammel bygård. Totalrenovering av gårdens tak. 50 leiligheter.

Kontraherings- og byggefase er gjennomført. Ferdigstilt i august 2012.

36. AS Jens Bjelkes gt. 62. Prosjektkostnad ca. kr. 5,7 mill.

Utskifting av vann- og avløpsledninger, våtromsrehabilitering. 33 leiligheter.

Forprosjekt, anbuds- / og kontraherings- og byggefase er gjennomført. Ferdigstilt i juni 2013.

37. Freidigkollen Borettslag. Prosjektkostnad ca. kr. 14,1 mill.

Nye takterrasser og balkonger m/ innglassing. 55 leiligheter.

Forprosjekt er gjennomført. Avsluttet i mars 2013.

38. Iladalen VI Borettslag. Prosjektkostnad ca. kr. 17 mill.

Utskifting av vann- og avløpsledninger, våtromsrehabilitering. 117 leiligheter.

Prosjektet ble overtatt etter annen konsulent.

Omarbeidet forprosjekt, anbuds- / kontraherings- og byggefase er gjennomført.

Ferdigstilt i januar 2014.

39. Sameiet Svoldergt. 4. Prosjektkostnad ca. kr. 350 000.

Omtekking av yttertak, inkl. nye beslag.

Kontraherings- og byggefase er gjennomført. Ferdigstilt i august 2013.

40. Københavngt. ABC AS. Prosjektkostnad ca. kr. 4,5 mill.

Utskifting av vann- og avløpsledninger, våtromsrehabilitering. 24 leiligheter.

Forprosjekt, anbuds- / kontraherings- og byggefase er gjennomført. Ferdigstilt i august 2014.

41. Sameiet Tonsenhagen 14. Prosjektkostnad ca. kr. 5,5 mill.

Nye fasader. 24 leiligheter. Forprosjekt-, anbuds- / kontraherings- og byggefase er gjennomført.

Ferdigstilt i november 2014.

42. Sambo Boligsameie. Prosjektkostnad ca. kr. 2,0 mill.

Elektroteknisk oppgradering av felles elektroinstallasjoner, samt oppgradering av sikringsskap til 86 leiligheter. Kontrahering og byggefase er gjennomført. Ferdigstilt i april 2014.

43. Sameiet Ole Fladagers gate 1. Prosjektkostnad ca. kr. 6,5 mill.

Nye balkonger, oppussing av fasader. 28 leiligheter. Forprosjekt avsluttet.

44. Sameiet Åkebergveien 18. Prosjektkostnad ca. kr. 1 mill.

Ombygging av takterrasser. 6 leiligheter.

Byggefase gjennomført. Ferdigstilt i april 2014.

45. Bentsebrugata 25 AS. Prosjektkostnad ca. kr. 6 mill.

Fasadeoppussing, ny drenering, loftsisolering, forbedring av ventilasjonen. 40 leiligheter.

Prosjektet ble overtatt etter annen konsulent.

Anbuds- / kontraherings- og byggefase er gjennomført. Ferdigstilt i november 2014.

46. Sameiet Tonsenhagen 14. Prosjektkostnad ca. kr. 5 mill.

Nye fasader og vinduer. 24 leiligheter.

Forprosjekt, kontraherings- og byggefase gjennomført. Ferdigstilt i desember 2014.

47. Karilia Borettslag. Prosjektkostnad ca. kr. 5 mill.

Nye vinduer. Vi har også i 2009 gjennomført prosjektledelsen av et større balkongprosjekt i borettslaget.

Anbuds- / kontraherings- og byggefase er gjennomført. Ferdigstilt i juni 2015.

48. Sameiet Austadveien 91-105, Drammen. Prosjektkostnad ca. kr. 11 mill.

Nye fasader og balkonger. 48 leiligheter.

Forprosjekt, kontraherings- og byggefase gjennomført. Ferdigstilt i desember 2015.

49. Åsenbygg Borettslag. Prosjektkostnad ca. kr. 12 mill.

Utskifting av vann- og avløpsledninger, våtromsrehabilitering. 64 leiligheter.

Forprosjekt og anbuds- / kontraherings- og byggefase er gjennomført. Ferdigstilt i juli 2016.

50. Sambo Boligsameie. Prosjektkostnad ca. kr. 14,5 mill.

Nye fasader. 86 leiligheter.

Forprosjekt og anbuds- / kontraherings- og byggefase er gjennomført. Ferdigstilt i juni 2016.

51. Sameiet Strensgt. 11. Prosjektkostnad ca. kr. 4,4 mill.

Utskifting av vann- og avløpsledninger, våtromsrehabilitering. 18 leiligheter.

Forprosjekt, anbuds- / kontraheringsfase og byggefase er gjennomført. Ferdigstilt i mai 2016.

Diverse oppdragsgivere. Tilstandskontroll / tilstandsvurdering. Betydelige eiendomsmasser

Teknisk tilstandsvurdering av bygninger og kontroll av utførte byggearbeider er utført som særoppdrag for en div. oppdragsgivere i perioden 2001 – 2016. Det samme gjelder sluttkontroll av byggearbeider, bistand ved overtakelsesbefaring m.m. Hovedsaklig for byggherrer, delvis for entreprenører (tvistesaker).

Det kan også vises til betydelig erfaring fra ovennevnte i perioden 1995 – 2001.

\ O>��). 

Kontakt oss

22 14 04 1092 25 70 70
Skolestien 7, 0374 OSLO